Strojno-zemné práce:

  •  Hĺbenie rýh a jám, zhŕňanie, nakladanie a iné…. s možnosťou výmeny kopacích lopát v šírke 40cm, 60cm a svahovacou lopatou v šírke 160cm s hydraulickým výsuvom podkopu
  •  Práca s búracím kladivom
  •  Nakladacia lyžica s paletizačnými vidlami o objeme 1m2 s možnosťou naloženia na dopravný prostriedok s prípadným premiestnením výkopu
  •  Úprava, planírovanie, odkrývka zeminy (ornice) a iný stavebný materiál pod zastavanouplochou